เกี่ยวกับบริษัท มอลล์ออนไลน์ จำกัด

วิสัยทัศน์ :
มุ่งสร้างความยั่งยืนด้านการค้าออนไลน์ครบวงจร
แก่พันธมิตรทางธุรกิจและคู่ค้า

 

เป้าหมายทางธุรกิจ

1. เปิดเว็บไซต์ e-Commerce ชื่อ Industrymall.net ซูเปอร์มอลล์ออนไลน์สินค้า B2B คุณภาพสูงในราคาค้าส่งและส่ง ออกเพื่อช่วยขยายตลาดให้แก่ผู้ผลิตในประเทศไปยังประเทศกลุ่ม ASEAN และตลาดโลก ตลอดจนช่วยผู้ผลิตซื้อวัตถุดิบจาก ASEAN และตลาดโลก เพื่อให้เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ B2B อันดับหนึ่งของประเทศ ภายในสิ้นปี 2559 ทั้งในด้านการให้บริการ และรายได้ที่จะเกิดขึ้น

2. เปิดเว็บไซต์ B2C ชื่อ Thailandfoodsafety.com บริการขายปลีกแก่ผู้บริโภคทั่วไปภายในไตรมาสแรก ของปี 2558 โดยสามารถสร้างรายได้ที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายการดำเนินการ ของเว็บไซต์นี้ แต่มุ่งเน้นการบริการสินค้าคุณภาพดีราคายุติธรรม เพื่อช่วยสังคม ( Social Enterprise )

บริษัท มอลล์ออนไลน์ จำกัด

เตรียมเปิดตัวเว็บไซต์ Industrymall.net ที่มีลักษณะเป็นเว็บไซต์ e-Commerce
ที่ผู้ซื้อสามารถซื้อสินค้า B2B แบบค้าส่งที่สมบูรณ์ที่สุดของประเทศไทย โดยมีจุดขาย 3 ประการได้แก่

ประการที่ (1) ซัพพลายเออร์ต้องเป็นโรงงานผู้ผลิตหรือถ้านำเข้าต้องเป็นขั้นที่ 1 เท่านั้น เพื่อช่วยสังคม ( Social Enterprise )

ประการที่ (2) ผู้ซื้อต้องซื้อด้วยเงินสดโดยการจ่ายเงินผ่านระบบภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทกำหนด โดยเงื่อนไขที่ผู้ซื้อเมื่อรับสินค้าแล้วเกิดความพึงพอใจ ณ เวลารับสินค้า ผู้ขายจึงจะได้รับเงินใน3 วันทำการ

ประการที่ (3)จำนวนการสั่งซื้อจะต้องมีปริมาณในระดับค้าส่ง ขั้นต่ำตามที่กำหนด และระบบของบริษัทสามารถรวมคำสั่ง ซื้อจากกลุ่มผู้ซื้อในช่วงเวลาหนึ่งเดือน ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างอำนาจการต่อรองการจัดซื้อ จากปริมาณมาก จนผู้ซื้อจะได้ราคาที่ต่ำที่สุดอันเนื่องมาจากกลไกของการค้าในระบบนี้

ซึ่งจุดแข็งจะมาจากการที่บริษัทฯได้ดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลอุตสาหกรรมระดับชาติ ที่ดำเนินงานมามากว่า 10 ปี ผ่าน เว็บไซต์ Thaitechno.net และ Industry.in.th ที่มีผู้ประกอบการโรงงานอยู่ในฐานข้อมูลนี้มากกว่า 10,000 ราย

โดยในอนาคตอันใกล้นี้ หรือตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 นี้ กลุ่มประเทศ ASEAN 10 ประเทศ ก็จะมีการรวมตัวกันเป็น กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC โดยต่างมุ่งหวังที่จะสร้างเครือข่ายการซื้อขายระหว่างกันของประเทศสมาชิก AEC หรือเป็น Single Market และทำการค้าขายกับประเทศนอกกลุ่ม เพื่อสร้างอำนาจการต่อรองเป็นสำคัญ

ในฐานะที่เราเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนา Web Portal แบบ B2B อุตสาหกรรม ที่เราใช้ชื่อ เว็บไซต์ว่า Thaitecno.net จนได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับหนึ่งของเว็บไซต์อุตสาหกรรมของประเทศ ที่ได้รับการแสดงผลบน Search Engine อยู่ในอันดับ 1-3 ซึ่งเป็นยืนยันถึงความสำเร็จได้อย่างชัดเจน และมีผู้เข้ามาใช้งาน หรือสมัครเป็น User มาก กว่า 50,000 ราย มีการซื้อขายบนระบบของเราไม่ต่ำกว่า 200 ล้านบาทต่อเดือน หรือปีละไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท เราจึงใช้ โอกาสนี้พัฒนาเว็บไซต์สำหรับกลุ่มประเทศ ASEAN ขึ้น

สำหรับกลุ่มสินค้าในช่วงต้น
ของเว็บไซต์ค้าส่งสินค้าอุตสาหกรรมออนไลน์แห่งนี้ จะเน้นไปที่

• กลุ่มที่ 1 สินค้าสิ้นเปลืองที่ใช้ในทุกโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการแบ่งค่าการตลาดให้แก่บริษัทสูงกว่า 10% อาทิ น้ำมันหล่อลื่น จาระบี ถุงมือผ้า อุปกรณ์ความปลอดภัย หลอดไฟประหยัดพลังงาน ดอกสว่าน อุปกรณ์ สำนักงานฯลฯ

• กลุ่มที่ 2 จะเป็นสินค้าประเภทอุปกรณ์ชิ้นส่วนทางอุตสาหกรรม ที่ไม่มีวางขายทั่วไปแบบครบถ้วนและให้ค่า การตลาดแก่บริษัทมากกว่า 20% อาทิ แบริ่ง สกรู น๊อต สายพาน เป็นต้น

• กลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มสินค้าประเภทสินค้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหาร ที่ได้รับมาตรฐาน โดยให้ค่าการ ตลาดแก่บริษัทเฉลี่ย 20% เน้นการส่งออก

• อีกทั้งยังมีกลุ่มสินค้าบรรจุภัณฑ์ กลุ่มสินค้าทางไอที และกลุ่มอื่นที่มีศักยภาพ ให้ค่าการตลาดแก่บริษัทสูง กว่ากลุ่มอื่น เฉลี่ย 30%

ซึ่งจุดแข็งจะมาจากการที่บริษัทฯได้ดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลอุตสาหกรรมระดับชาติ ที่ดำเนินงานมามากว่า 10 ปี ผ่าน เว็บไซต์ Thaitechno.net และ Industry.in.th ที่มีผู้ประกอบการโรงงานอยู่ในฐานข้อมูลนี้มากกว่า 10,000 ราย

 

ด้านการหาพันธมิตรทั้งซัพพลายเออร์และผู้ซื้อ

เราพยายามสร้างเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจ ทั้งทางด้านกลุ่มที่เป็น Supply Side หรือซัพพลายเออร์ และกลุ่มที่เป็น Demand Side หรือผู้ซื้อ ในประเทศต่างๆ ใน AEC โดยเฉพาะเครือข่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการนำส่งสินค้า (Logistic) และ การชำระเงินผ่านระบบการเงิน หรือ PaymentGateway ซึ่งจะมีส่วนสำคัญที่จะเชื่อมโยงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายในการนำส่ง สินค้าระหว่างกัน รวมทั้งการชำระเงินที่มีประสิทธิภาพ ได้รับความน่าเชื่อถือจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย

 

ด้านการขยายฐานลูกค้าต่างประเทศ

เพื่อให้เครือข่ายของระบบออนไลน์ครอบคลุมในกลุ่มประเทศ AEC เราได้สร้าง Website Platform ในการซื้อการขายผ่าน ระบบออนไลน์ในประเทศต่างๆ ใน AEC ขึ้น เช่น Indonesiamall.net, Myanmarmall.net, Philippinesmall.net และ Vietnammall.net เป็นต้น ซึ่งเว็บไวต์เหล่านี้มีสมาชิกที่เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าในประเทศต่างๆ เหล่านั้นเป็นสมาชิก ขณะนี้สมาชิก หรือ User เหล่านั้นได้มีการ Upload ข้อมูลธุรกิจ 1,554 ธุรกิจ และข้อมูลสินค้าที่เป็นรูปแบบ e-Catalog จำนวน 2,646 รายการสินค้า

โดยเว็บไซต์ประเทศต่างๆ เหล่านี้ จะเป็นเสมือน Country Web ที่สมาชิกในทุกประเทศรับการสร้างเครือข่ายขึ้นภายใน ประเทศเหล่านั้น และก่อให้เกิดการติดต่อซื้อขายสินค้าบนระบบเว็บไซต์ได้อย่างอิสระและต่อเนื่องเหล่านั้นมาเชื่อมโยงกันเป็น ระบบกลางที่ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายในประเทศ ASEAN ให้มีโอกาสและเส้นทางในการเชื่อมโยงซื้อขายกันกว้างเพิ่มมากขึ้น สินค้า มีความหลากหลายมากขึ้น โดยจะมีระบบการประเมินศักยภาพและขีดความสามารถในการทำธุรกิจระหว่างประเทศ เพื่อยกจาก Country Web ขี้นสู่ ASEAN Web ซึ่ง Platform ดังกล่าวนี้จะก้าวไปสู่ Global Web ในอนาคต